Termes i condicions

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que estableix la LOPD, us informem que les vostres dades seran tractades als nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l'enviament de comunicacions en el marc de la relació esmentada.

Així mateix, les vostres dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la LOPD pot exercitar els seus drets ARC davant ECLIPS PRESES D'ESCALADA COMUNITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, amb direcció a C/ DE LA CABA NÚM. 22 BAIXOS 02004 ALBACETE, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d'aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecte al deure de secret i s'adreça únicament al destinatari. En cas que no fos el destinatari, us demanem que ens ho indiqueu i no comuniqueu el contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació haurà de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privadesa”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives de compliment obligat, tals com, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d'utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre això, o el que la mateixa Llei 34/2002, d'11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic pugui establir en qualsevol altre precepte al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació amb aquest, fos necessària.

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin cedides íntegrament a Aplazame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment d'escollir la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin d'accedir als fitxers per a la bona fi del contracte.

OFERTA BLACK FRIDAY 2021

La promoció del Black Friday de l'any 2021 començarà el diumenge 21 les 00:00 horari GMT+1 i acabar el diumenge 28 a les 00:00 GMT+1 el descompte que s'aplicarà serà del 20% en tots els productes excepte :

  • Productes que ja tinguin descompte.
  • Cornilleria
  • Accessoris
  • Llibres
  • Màrfegues o qualsevol altre producte que no fabriqui l'empresa.
Close
Click for more products.
No products were found.

Menu

Creeu un compte gratuït per desar els articles estimats.

Sign in

Creeu un compte gratuït per utilitzar les llistes de desitjos.

Sign in